Werkervaring

Mei 2017 – heden

Beveiliger en meewerkend coördinator Verkeersregelaars Royal Security Services

 • Verantwoordelijk voor de beveiliging van objecten en evenementen
 • Verantwoordelijk voor een juiste doorstroming van het verkeer bij werkzaamheden en evenementen.
 • Coördineren van inzetten tijdens evenementen
 • Contacten met de klant onderhouden

Maart 2016 – Mei 2017

Verkeersregelaar en coördinator BBZ Verkeersregelaars

 • Verantwoordelijk voor een juiste doorstroming van het verkeer bij werkzaamheden en evenementen.
 • Coördineren van inzet bij werkzaamheden en evenementen
 • Personeelsplanning maken
 • Afspraken maken met klanten tbv de inzet van personeel

Augustus 2012 – Maart 2015

Inventory controller McCain Foods

 • Verantwoordelijk voor de juistheid van de voorraadstanden bij de externe vrieshuizen.
 • Verrichten van (fysieke) voorraadtellingen.
 • Verwerken van op- en afboekingen van materialen.
 • Verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van destructie-aanvragen en de opvolging van deze aanvragen na goedkeuring.
 • Verzorgen van managementrapportages.
 • Ondersteunen van de expeditie-afdelingen bij de diverse vragen die zij hebben over aan- en afleveringen en de verwerking hiervan in WMS, SAP en overige systemen.
 • Verzorgen van de benodigde informatie richting kwaliteitsafdeling en externe vrieshuizen voor wat betreft blokkeringen en terugroepacties.
 • Controleren en accorderen van facturen voor geleverde diensten.
 • Coördineren / organiseren van transport tussen verschillende locaties van McCain. (zowel van McCain naar externe opslag, als tussen de externe opslag locaties).

April – September 2011

Medewerker handhaving gemeente Veere

 • Controle (fiscaal) parkeren.
 • Fiscale controles (minicampings, tweede woningen, hondenbelasting, toeristenbelasting).
 • Algemene surveillance en het opvolgen van meldingen.

Augustus 2010 – Maart 2011

Administratief medewerker Customer service export McCain Foods

 • Order processing / order entry.
 • Verzorgen (internationaal) transport per vrachtwagen en scheepslading.
 • Voorraadbeheer.
 • Verzorgen exportdocumenten voor transporten naar locaties buiten de EU.

Juni 2009 – Augustus 2010

Technisch administratief medewerker bij twee opdrachtgevers bij een windmolen project

 • Verzorgen van zowel interne als externe urenverantwoording.
 • Verzorgen van bestellingen, verslagen, rapportages en in- en externe correspondentie voor de projectleider.
 • Leveranciers ontvangen en wegwijs maken op de bouw/projectlocatie.

2006  – Maart 2009

Klantadviseur UWV – KCC

 • Klanten te woord staan over hun uitkering. Verstrekken van informatie over de beschikbare uitkeringen en de rechten hiervan aan de klant.
 • Specialisatie arbeidsongeschiktheid, ziektewet, in- en terugvorderen.
 • Actief deelgenomen aan het verwerven van het COPC-certificaat voor het Klantcontactcentrum (KCC).

2003  – 2006

In deze periode heb ik voor mijn vrouw en kind gezorgd. Daarnaast ben ik altijd bezig geweest met vrijwilligerswerk.

2002 – 2003

Toezichthouder St. Stadstoezicht Vlissingen-Middelburg

 • Toezicht houden op openbaar terrein.
 • Voorkomen van kleine criminaliteit (winkeldiefstal, fietsendiefstal enzovoort).
 • Optreden als gastheer en vraagbaak voor bezoekers van de stad.